Vi arbetar för att förbättra alla patienters aktivitets- och funktionsförmåga. Genom våra olika insatser är vårt mål att skapa villkor och förutsättningar för ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Vårt fokus är alltid att främja hälsa, förebygga sjukdom och skador.

Gratis vård för 85-plussare

Du som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift för öppen hälso- och sjukvård hos oss. Men tänk på att om du uteblir från ett besök utan att avboka senast 24 timmar före besöket får du betala avgiften.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du kontakta din mottagning när det passar dig och får svar inom 5 arbetsdagar.