Vi arbetar för att förbättra alla patienters aktivitets- och funktionsförmåga. Genom våra olika insatser är vårt mål att skapa villkor och förutsättningar för ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Vårt fokus är alltid att främja hälsa, förebygga sjukdom och skador.

Gratis vård för dig 85 år och äldre

Du som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift för öppen hälso- och sjukvård hos oss. Men tänk på att om du uteblir från ett besök utan att avboka senast 24 timmar före besöket får du betala avgiften.

Balansera mera heter Socialstyrelsens kampanj för att förhindra fallolyckor. Med enkla balansövningar och genom att hitta balansen i kylskåp och medicinskåp kan fallolyckor förebyggas i vardagen. 

Vi kan hjälpa dig med detta. Bland annat erbjuder vi dig balansträning, FaR (Fysisk aktivitet på recept), kostråd och gruppträning för äldre. Fråga oss så får du veta mer.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du kontakta din mottagning när det passar dig och får svar inom 5 arbetsdagar.