Skriv ut den här sidan

Arbetsterapeut

En arbetsterapeut hjälper dig med nedsatt aktivitetsförmåga att klara din vardag.

En arbetsterapeut ser till att du känner dig delaktig i din egen vardag och att du har en plats i samhället oavsett vilken skada, sjukdom eller funktionsnedsättning du eventuellt har. 

Arbetsterapeutens fokus är att tillvarata och utveckla fysiska, psykiska eller sociala funktioner, färdigheter och förmågor. Det kan också handla om att anpassa miljön runt dig för att vardagslivet ska fungera på ett bra sätt.

Du kan få hjälp med

  • Träning för att klara av dina vardagliga aktiviteter
  • Hjälpmedelsrådgivning/ förskrivning av hjälpmedel/ kognitiva hjälpmedel
  • Rådgivning samt intyg gällande bostadsanpassning
  • Bedömning av arbetsförmåga
  • Aktivitets och funktionsbedömning som en del i basal demensutredning
  • Stöd och förslag på struktur för att klara din vardag, hjälp i att kunna organisera, planera och genomföra specifika uppgifter