Skriv ut den här sidan

Bostadsanpassning

Är din aktivitetsförmåga nedsatt och du har svårt att klara din vardag?

Vid en bostadsanpassning är en arbetsterapeut med och bedömer dina möjligheter och hinder för att leva ett självständigt liv i din bostad. 

Våra arbetsterapeuter hjälper dig att träna rätt så att du kan klara ditt boende och ha en aktiv fritid. Vårt mål är att genom träningen, arbetsterapin, ge dig möjlighet att leva det liv du önskar och behöver ha för att motsvara dina egna och omgivningens krav. Våra arbetsterapeuter träffar du på mottagningen eller i hemmet.

Bostadsanpassningsbidraget är avsett för dig med alla typer av funktionsnedsättningar, till exempel rörelsehinder. 

Vad kan du få hjälp med?

  • Träning för att klara av dina vardagliga aktiviteter
  • Hjälpmedelsrådgivning/ förskrivning av hjälpmedel/ kognitiva hjälpmedel
  • Rådgivning samt intyg gällande bostadsanpassning
  • Bedömning av arbetsförmåga
  • Aktivitets och funktionsbedömning som en del i basal demensutredning
  • Stöd och förslag på struktur för att klara din vardag, hjälp i att kunna organisera, planera och genomföra specifika uppgifter

Våra arbetsterapeuter hjälper till att utreda dina behov av anpassningar och skriva intyg till din ansökan.