Skriv ut den här sidan

Basal kroppskännedom

Rörelserna i Basal Kroppskännedom syftar till att locka fram det mest optimala, grundläggande och funktionella sättet att använda kroppen.

Basal Kroppskännedom är en helhetsorienterad behandlingsmetod där man arbeterar både med kroppsliga och själsliga aspekter. 

Syftet är

  • Ökad kroppsmedvetenhet och ökad medveten närvaro i nuet.
  • Friare andning och ökad förmåga till spänningsreglering.
  • Stärkt stabilitet och utvecklad rörelsekvalitet.
  • Ökad tilltro till egna förmågan och resurserna.