Skriv ut den här sidan

Mindfulness

Mindfulness tar fasta på ögonblicket. I översättning betyder mindfulness sinnesnärvaro eller medveten närvaro.

Mindfulness – medveten närvaro – syftar till ett förhållningssätt som handlar om att leva i större medvetenhet om sig själv och det som finns i nuet. 

Med mindfulness stärker du dina hälsoresurser, utvecklar välbefinnande och ökar din förmåga till stresshantering i vardagen.

Läs mer om Mindfulness här.