Skriv ut den här sidan

Yoga

Träna yoga mot stress och smärta.

Träningen bygger på traditionell Hathayoga som är anpassad för deltagare med besvär som stress, utmattningstillstånd och långvarig smärta.

Vi använder klassiska yogaövningar som integreras med andning och medveten närvaro. Träningen syftar till att öka deltagarens kroppsmedvetenhet, kroppskontroll, närvaro, uppmärksamhet och koncentration.

Regelbunden träning gör kroppen mjuk, stark och flexibel. Din förmåga till medveten närvaro samt uppmärksamhet på kropp och sinne ökar. Ett accepterande förhållningssätt till kropp och sinne kan börja utvecklas.