Skriv ut den här sidan

Hemrehabteam

Det finns situationer då rehabilitering bäst görs i hemmet.

När kan man få hemrehabilitering?

  • Efter sjukhusvistelse. Vi erbjuder kontakt inom 24 timmar, alla vardagar, efter att du skrivits ut från sjukhuset.
  • När rehabilitering behöver ske i hemmiljön.
  • När man inte har förutsättning att kunna ta sig till vår mottagning.

I vårt hemrehabteam arbetar arbetsterapeuter och sjukgymnaster med bred erfarenhet av ortopedisk, neurologisk och geriatrisk rehabilitering.

Vi kommer överens om rehabiliteringsinsatser och behandlingsmål tillsammans med dig som patient eller närstående och vid behov även annan personal.

Vid behov kan du även få träffa vår dietist.