Skriv ut den här sidan

Fysisk aktivitet på recept - FaR

”Motion som medicin” -Fysisk aktivitet på recept- FaR 

Vi kan hjälpa dig med att få FaR (fysisk aktivitet på recept). Receptet kan skrivas ut av arbetsterapeuter, dietister och sjukgymnaster.

Fysisk aktivitet kan ordineras i behandlande eller förebyggande syfte. De vanligaste diagnoserna är artros, vissa långvariga smärttillstånd, övervikt, diabetes, astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom.